Top
...kvalita prověřená medicínou od roku 1993
Video řešení  pro telemedicínu -  křišťálový jas a čistota

Video řešení pro telemedicínu - křišťálový jas a čistota

Komunikace expertů v reálném čase

Moderní medicína je stále více závislá na výměně vědeckých názorů a interdisciplinárních posudcích.

Telemedicína spojuje všechny lidi, kteří jinak pracují samostatně – kdykoliv – při probíhajícím semináři nebo školení, při běžné praxi nebo i při komunikaci mezi experty.

Integrované komunikační řešení telemedicíny může kdykoliv propojit důležité vnitřní a venkovní procesy, tak jak přicházejí při každodenní operativě na klinikách.

Telemedicína umožňuje okamžitou interaktivní spolupráci mezi operačními sály a zázemím specialistů, klinikami, univerzitami a vědeckými laboratořemi.