Top
...kvalita prověřená medicínou od roku 1993
Vestavěné operační sály CRC ® HYPOKRAMED

Vestavěné operační sály CRC ® HYPOKRAMED

Vestavěné operační sály CRC ® HYPOKRAMED projektujeme a realizujeme tak, aby maximálně vyhovovaly nárokům uživatelů. Výsledkem je funkční řešení, založené na dokonalé znalosti prostředí, možnostech a vlastnostech jednotlivých komponent.

Společnost HYPOKRAMED je tradičním a zkušeným dodavatelem, sofistikovaných vestavěných operačních sálů, hybridních operačních sálů a multifunkčních operačních sálů pod obchodním názvem CRC ® HYPOKRAMED, kde v rámci kompletních dodávek poskytuje:

  • Konzultace, návrh dispozice.
  • Zpracování dokumentace.
  • Řízení subdodávek.
  • Kompletní realizaci založenou na námi řízenou výrobou, při použití nejmodernějších technologiích.
  • Dodávky, montáž, instalaci.
  • Uvedení do provozu, zaškolení.
  • Servis.
  • Inovace.

Vestavěné operační sály CRC ® HYPOKRAMED projektujeme a realizujeme tak, aby maximálně vyhovovaly nárokům uživatelů. Výsledkem je funkční řešení, založené na dokonalé znalosti prostředí, možnostech a vlastnostech jednotlivých komponent.

Modulární uspořádání vestavěných operačních sálů umožňuje mnohostranné použití. Jedná se o prefabrikovaný stavebnicový systém s moderním koncepčním řešením vestavěných a funkčních prvků v řadě různých materiálových verzí odpovídajících současným trendům a normám. Vestavěné operační sály jsou vhodné zejména pro novou výstavbu, rekonstrukci nebo rozšiřování stávajících kapacit.

Komplexní realizace je založena na vlastní výrobě. Díky rychlé a snadné realizaci dochází k maximální úspoře času a tím i k minimalizaci případných realizačních vícenákladů. Operační sály CRC ® Hypokramed, představují vysoce funkční řešení navržené na základě dokonalé znalosti daného prostředí a požadavků uživatele.

Vestavěné operační sály splňují vysoký hygienický a funkční standard. Díky odnímatelným panelům je současně v případě nutných oprav a jiných úprav snadný přístup k profesním instalacím, současně snadná instalace nových přístrojů a technologií. Mimo prostoru vlastních operačních sálů umožňuje stavebnicový systém řešit i jejich zázemí.

V případě, že v operačních sálech má být umístěno RTG nebo jiná vyzařující technologie, je samozřejmostí, že operační sál je konstrukčně a technologicky dořešen proti unikání RTG nebo laserového záření, s integrovanými výstražnými prvky.