Top
...kvalita prověřená medicínou od roku 1993

O společnosti

Vážené dámy a pánové, Vážení obchodní partneři,

rok 2024 se pro společnost Hypokramed s.r.o. nese v duchu již jedenatřicetiletého působení na trhu zdravotnické techniky v ČR.

Upřímně nás těší, že po celé toto dlouhé období naší existence se nám k plné spokojenosti zákazníků daří úspěšně realizovat významné dodávky zdravotnické techniky a kompletačních celků. Činíme tak vždy velice kompetentně a s důrazem na nejvyšší kvalitu produktů a služeb a přispíváme tak k rozvoji moderních terapeutických metod.

Naši spolehlivost prokazujeme nejen v technologickém poradenství, architektonické a inženýrské činnosti, nýbrž i v podpoře zákazníků, a to zejména v rámci nové výstavby či rekonstrukce operačních sálů a vybraných segmentů nemocnic. Nedílnou součást tohoto konceptu tvoří i platforma digitalizace zdravotnických pracovišť.

Jsme vděční, že můžeme tímto způsobem přispívat k modernizaci a rozvoji především v oblasti chirurgických a diagnostických oborů.

Definujeme nadčasové trendy, které obstávají v reálném čase a přispívají tak ke zkvalitňování funkčnosti vysoce specializovaných zdravotnických pracovišť. V této oblasti jsme stabilním, zkušeným a neustále se rozvíjejícím obchodním partnerem.

Naší snahou a cílem pro následující roky proto logicky nadále zůstává přání a ambice uspokojovat požadavky klientů vždy v aktuálně nejvyšším standardu. Základní sortiment obchodního portfolia zdravotnické techniky a zdravotnických prostředků společnosti Hypokramed, s. r. o., je pravidelně aktualizován a rozvíjen o nejmodernější produkty a související služby. Stejně tak i naše servisní podpora.

Pod samostatným označením Hypodesign lze v rámci našeho programu nalézt synergie služeb pro zdravotnictví týkající se zejména výroby nábytku. Návrhy, příprava i realizace projektů pro kompletní dodávky interiérů v odpovídající kvalitě společnosti Hypokramed, s. r. o.

I do dalšího období tak zůstává hlavní prioritou konceptu společnosti Hypokramed, s. r. o., nabídnout Vám, našim stávajícím i budoucím partnerům, co nejkvalitnější produktová řešení a služby, k nimž řadíme i vzdělávání a speciální marketingové aktivity.

Nadstavbou toho všeho je pak naše tradice, zkušenost, kompetence a odpovědnost.

HYPOKRAMED Team