Top
...kvalita prověřená medicínou od roku 1993

Kvalita

Politika kvality společnosti Hypokramed

Naše vize:

Jako tradiční dodavatel zdravotnické techniky směřujeme k dosažení a udržení významné pozice na českém trhu, a to zejména v realizacích a vybavení kompletních operačních sálů, dodávkách zdravotnických technologií a rozšiřování činnosti o stavební realizace zdravotnických a sociálních zařízení.

Nedílnou součástí této vize je realizace našich služeb na zahraničních trzích.

Náš závazek vůči zákazníkům:

  • Přinášíme významný příspěvek ke zvyšování konkurenceschopnosti našich zákazníků.
  • Poskytování kvalitních služeb pro zákazníky a konečné uživatele jsou naší prioritou.
  • Rozvíjíme své odborné know-how v souladu s potřebami našich zákazníků a uživatelů v návaznosti na aktuální požadavky trhu.
  • Naší snahou je budovat dlouhodobé a oboustranně výhodné partnerské vztahy s našimi zákazníky.

Vedení společnosti si plně uvědomuje, že při realizaci naznačených záměrů a zajišťování dalších služeb můžeme ovlivňovat i životní prostředí, které je nutno chránit, stejně tak jako bezpečnost a zdraví pracovníků. Je třeba minimalizovat veškeré negativní vlivy na životní prostředí, bezpečnost a zdraví pracovníků. Z těchto důvodů zahrnuje do oblasti kvality řízení společnosti i požadavky environmentálního managementu a OBZP.

K trvalým zásadám naší společnosti patří:

  • V oblasti kvality je prioritou spokojený zákazník; jeho spokojenost pak ovlivňuje každou novou zakázku.
  • Cesta ke spokojenosti zákazníků vede přes spolehlivost plnění v celém procesu realizace zakázek.
  • Každý náš zaměstnanec má jasně vymezen svůj podíl na řízení procesů a na rozhodování.
  • Ve všech částech dílčích procesů je záměrem minimalizovat spotřebu a omezovat nadbytečné náklady.
  • Výsledkem všech zásad je přinášet zákazníkům kvalitní, spolehlivá a komplexní řešení.

Dne 9.1.2024.